artatolye Strafor Yazı Stant, Strafor Logo,Strafor Harf kesim